اگر فاضلاب کودک ما را ببلعد

اگر فاضلاب کودک ما را ببلعد

30 خرداد 1397

گفته‌اند اینجا چند بچه در گودال فاضلاب خفه شده‌اند. نشانی گودال را می‌خواهم. مرد جوری که انگار حرف عجیبی زده باشم، چند ثانیه با حیرت نگاهم می‌کند و بعد می‌گوید: «هان! یادم آمد. من اهل اینجا نیستم، کاسبم.
8.5942s, 15q