بیستم شهریور ماه بود «بچه‌های افغان پشت درهای مدرسه مانده‌اند» به نقل از دو سازمان بزرگ مردم‌نهاد یعنی جمعیت امام علی و شبكه یاری كودكان كار، به این موضوع پرداخت كه به‌رغم روند ثبت‌نام كودكان اتباع خارجی حتی بدون كارت اقامت، امسال با رویه تازه وزارت كشور و دفاتر كفالت، تعدادی از كودكان افغان در مدارس ایرانی ثبت‌نام نمی‌شوند.

دانش‌آموزان افغان را ثبت‌نام می‌كنیم

سلامت نیوز:بیستم شهریور ماه بود كه «اعتماد» در گزارش «بچه‌های افغان پشت درهای مدرسه مانده‌اند» به نقل از دو سازمان بزرگ مردم‌نهاد یعنی جمعیت امام علی و شبكه یاری كودكان كار، به این موضوع پرداخت كه به‌رغم روند ثبت‌نام كودكان اتباع خارجی حتی بدون كارت اقامت، امسال با رویه تازه وزارت كشور و دفاتر كفالت، تعدادی از كودكان افغان در مدارس ایرانی ثبت‌نام نمی‌شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، تقریبا 10 روز بعد رضوان حكیم‌زاده، معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش  تایید كرد كه مشكلاتی ایجاد شده بوده اما پس از پیگیری‌های مجدد از دفتر رهبری وارد عمل شده‌اند و دستورالعمل ثبت‌نام در مدارس را به تمامی مناطق ارسال كرده‌اند. او می‌گوید اگر همچنان موردی از نبود همكاری برای صدور كارت در دفاتر كفالت وجود داشته باشد از طریق قانونی قابل پیگیری است.

حكیم‌زاده در آغاز سال