حال ناخوش گونه‌های دریایی ایران

20 تير 1394

مدیرکل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به وضعیت نامناسب گونه‌های دریایی، آخرین آمار گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در لیست سرخ سازمان جهانی حفاظت محیط‌ زیست را اعلام کرد.
خطر انقراض آبزيان با ادامه روند سدسازي در جهان افزايش يافته است

خطر انقراض آبزيان با ادامه روند سدسازي در جهان افزايش يافته است

25 اسفند 1385

رييس انجمن جهاني حمايت از ماهيان خاوياري گفت: احداث بي‌رويه سدها، خطر انقراض آبزيان را افزايش داده است.
مصرف آبزيان همراه با سبزي براي بدن مفيد است

مصرف آبزيان همراه با سبزي براي بدن مفيد است

30 بهمن 1385

مصرف آبزيان نقش موثري در ترميم سلول‌هاي فرسوده بدن دارد.
10.33674s, 15q