بسياري از آلرژي‌هاي‌غذايي با بالا رفتن سن بهبود مي‌يابند

بسياري از آلرژي‌هاي‌غذايي با بالا رفتن سن بهبود مي‌يابند

1 دي 1386

يك متخصص تغذيه درباره مدت زماني كه ممكن است آلرژي در فرد باقي بماند، گفت: برخي از آلرژي‌ها (آلرژي‌هاي غذايي و آلرژي‌هاي غيرغذايي) با بالا رفتن سن بهبود مي‌يابند.
آلرژي‌هاي شير

آلرژي‌هاي شير

18 ارديبهشت 1386

طبق تحقيقات انجام شده 75 درصد از كودكان به شير گاو حساسيت نشان مي‌دهند اين حساسيت در خانواده‌هايي كه به شير آلرژي دارند بيشتر به چشم مي‌خورد.
بهارفصل آلرژي‌ها؛ گرده‌هاي گياهي شايعترين عوامل آلرژي‌زا هستند

بهارفصل آلرژي‌ها؛ گرده‌هاي گياهي شايعترين عوامل آلرژي‌زا هستند

14 فروردين 1386

همزمان با فرا رسيدن فصل بهار آلرژن‌هاي مختلفي وارد محيط مي‌شود كه اغلب اين آلرژن‌ها گرده‌هاي گياهان هستند.
15.21269s, 15q