در شرايط بحران آلودگي هوا ماسك بايد هر دو ساعت يكبار تعويض شود

در شرايط بحران آلودگي هوا ماسك بايد هر دو ساعت يكبار تعويض شود

3 دي 1385

رئيس مركز تحقيقات آسم و آلرژي گفت استفاده از ماسك يكي از راههاي حفاظت از خود در برابر آلودگي هوا است كه بايد هر يك و نيم تا دو ساعت يكبار تعويض شوند.
9.55664s, 15q