هشدار اجتماعی نشدن کودکان

هشدار اجتماعی نشدن کودکان

29 بهمن 1399

يک سال از جولان کرونا در کشور مي‌گذرد. در اين ميان شايد هيچ فعاليتي به اندازه آموزش دچار تحول نشده باشد. آموزشي که از نخستين قربانيان کرونا بود، آرام آرام به کمک فضاي مجازي، کوچ خود را به فضاي وب باز کرد. اما موضوعي که در اين ميان شايد کمتر به آن توجه شده باشد، بحث آموزش پيش از دبستان کودکان است.
5.69615s, 15q