با صدای بلند افراد را بیدار کنیم چه می شود؟

با صدای بلند افراد را بیدار کنیم چه می شود؟

8 مهر 1399

یک متخصص مغز و اعصاب درباره صحت و سقم این باور مردم که بیدار کردن افراد با صدای بلند می تواند موجب سکته فرد شود، توضیح داد.
9.81833s, 15q