مراقبت از هر کودک استثنایی حدود 100 میلیون تومان هزینه دارد

1 ارديبهشت 1393

دبیر علمی جشنواره سلامت دانش آموزی با نگاه ویژه به کودکان استثنایی گفت: بطور میانگین و بر اساس مطالعات انجام شده، برای هر کودک استثنایی حدود 100 میلیون تومان جهت تخصصی شدن مراقبت ها از آنها لازم است.
دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان استثنایی اعلام شد

دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان استثنایی اعلام شد

22 تير 1387

دستور العمل ثبت نام و جایدهی کودکان و دانش آموزان استثنایی برای سال تحصیلی 88-87 از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعلام شد.
8.08711s, 15q