ریزگردها برای کشور بحران شده است

ریزگردها برای کشور بحران شده است

17 مهر 1395

معاون اول رئیس جمهوری بر نقش ویژه جمعیت هلال احمر در مدیریت بحران و حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشور تاکید کرد.
12.41089s, 16q