استفاده از اسکنرهای رادیولوژیکی در بازسازی ژنهای تومر

استفاده از اسکنرهای رادیولوژیکی در بازسازی ژنهای تومر

5 خرداد 1386

نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد که می توان با استفاده از یک روش ساده و اسکن رادیولوژیکی پیشرفته سرطان را کنترل و ژنهای تومر را بازسازی کرد.
9.14648s, 15q