چرا برخی بیماران اطلاعات غلط به پزشک می‌دهند؟

چرا برخی بیماران اطلاعات غلط به پزشک می‌دهند؟

1 دي 1397

هیچ کس کامل نیست اما هیچ کس هم نمی‌خواهد پزشکش این امر را بداند! براساس نتایج یک مطالعه بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افراد در مورد این که چقدر ورزش می کنند، روزانه چقدر مایعات می‌نوشند، چه غذاهایی می خورند، آیا دخانیات یا مواد مخدر استعمال می کنند یا خیر و هرچیز دیگری که ممکن است آن ها را بد جلوه دهد به پزشک خود واقعیت را نمی‌گویند.

چرا جستجوی اینترنتی برای اطلاعات پزشکی اضطراب‌آور است؟

20 مهر 1392

سلامت نیوز : برای افرادی که تردید و عدم یقین را دوست ندارند، جستجو کردن اطلاعات پزشکی بر روی اینترنت ممکن است چرخه معیوبی ایجاد کد که به...
7.3246s, 15q