افتادگی پستان

  • تاثیر سوتین ورزشی در افتادگی سینه خانم ها

    اطلاع رسانی تبلیغاتی

    تاثیر سوتین ورزشی در افتادگی سینه خانم ها

    یکی از مهمترین اکسسوری های هر خانمی لباس زیر است که علاوه بر پوشش باعث جلوگیری از بیماری های اندام های خصوصی میشود. یکی از معضلات بانوان، افتادگی سینه است که در این مقاله به عوامل افتادگی سینه میپردازیم و همچنین تاثیر سوتین ورزشی در افتادگی سینه خانم ها را برسی میکنیم. آیا افتادگی سینه بانوان طبیعی است؟ چه مدل سوتینی برای افتادگی سینه بهتر است؟ کدام لباس زیر از این اتفاق پیگیری میکند؟