شوهرم با عمویم رابطه غیراخلاقی دارد!

شوهرم با عمویم رابطه غیراخلاقی دارد!

26 فروردين 1399

از روزی که فهمیدم همسرم دچار انحرافات اخلاقی شدید است دیگر آرام و قرار ندارم. از شدت شرم و حیا نمی توانم به خانواده ام چیزی بگویم و همواره چنین وانمود می کنم که خوشبخت ترین زن روزگار هستم و زندگی عاشقانه ای دارم اما نمی دانم این کابوس های وحشتناک چگونه به پایان می رسد و...
13.7388s, 16q