آنچه اينشتين را از پا در آورد

آنچه اينشتين را از پا در آورد

9 ارديبهشت 1386

درباره آنوريسم آئورت شكمي، بيماري‌ خطرناكي كه بسياري از پزشكان هم در تشخيص آن دچار مشكل مي‌شوند.
12.69225s, 15q