علل و روش های پیشگیری از انگشت مکیدن کودک

علل و روش های پیشگیری از انگشت مکیدن کودک

23 تير 1399

کودک انگشتش را می‌مکد و این رفتاری طبیعی در کودکان است اما نه هنگامی که کودک این عادت را تا شش سالگی ادامه دهد. در این‌صورت زمان آن رسیده که فکری برای درمان و ترک این عادت او بکنیم.
راه هایی برای ترک عادت مکیدن انگشت در کودکان

راه هایی برای ترک عادت مکیدن انگشت در کودکان

14 آذر 1394

برخی كارشناسان معتقدند مكیدن انگشت موجب آرامش و اطمینان خاطر كودك می‌شود.
9.1566s, 16q