راه اندازی ‏‏بخش اکو کاردیو گرافی و تست ورزش درمانگاه قدس

راه اندازی ‏‏بخش اکو کاردیو گرافی و تست ورزش درمانگاه قدس

7 بهمن 1387

رئیس درمانگاه قدس وابسته به واحد پزشکی تهران گفت: از ابتدای بهمن ماه سال جاری اکو کاردیو گرافی و تست ورزش دائر و آماده ارائه خدمات به کلیه مراجعان است.‏
10.75189s, 15q