خطر پیک چهارم کرونا و هشدار درباره بازگشایی‌ها

خطر پیک چهارم کرونا و هشدار درباره بازگشایی‌ها

26 دي 1399

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر بازگشایی‌های اخیر، گفت: احتمال بروز پیک چهارم کرونا به دنبال بازگشایی‌ها قابل رد کردن نیست، اما امیدواریم با توجه به اینکه روند رو به کاهش بیماری چشمگیر است، پیک چهارم رخ ندهد.
5.31497s, 15q