بسیج اجتماعی برای کاهش آسیب های حوزه زنان

بسیج اجتماعی برای کاهش آسیب های حوزه زنان

7 ارديبهشت 1398

با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از خانواده‌های دختران در مناطق محروم بویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که مدرسه وجود ندارد، اجازه نمی‌دهند که بچه‌ها هر روز از روستای خود به روستای دیگری بروند.
14.08686s, 15q