توقف ساخت «خانه‌های دودکشی» در تهران

توقف ساخت «خانه‌های دودکشی» در تهران

9 تير 1397

«دیگر اجازه نخواهم داد ساختمان‌هایی مثل دودکش به نام مجموعه مسکونی ساخته شود، ساختمان‌هایی که مانع دید و منظر مردم و آفتاب‌گیری ساختمان‌ها می‌شدند.»
بلندمرتبه‌سازي ممنوع است

بلندمرتبه‌سازي ممنوع است

2 شهريور 1396

گرچه اين تخلفات و بي‌هويتي شهرها، تنها مختص تهران نيست. مصداق عيني آن نيز اخباري از تخلفات شهرسازي در نقاط مختلف كشور است كه گاه و بيگاه از طريق فضاهاي مجازي يا رسانه‌ها منتشر مي‌شود.
15.08852s, 15q