پسرانی که به بلوغ جنسی نمی‌رسند نابارور می‌شوند

24 تير 1394

یک متخصص ژنتیک پزشکی گفت: پسرانی که به دلیل نقص کروموزم و نداشتن اسپرم به بلوغ جنسی نمی‌رسند در آینده نابارور می‌شوند.
6.54278s, 15q