گسترش بيماري كنه در انگليس به مرحله هشدار رسيده است

گسترش بيماري كنه در انگليس به مرحله هشدار رسيده است

23 خرداد 1386

پزشكان انگليسي هشدار دادند كه نوعي بيماري كنه در اين كشور رو به گسترش است و اين مشكل بايد هرچه زودتر مورد رسيدگي قرار گيرد
4.78128s, 15q