چه کنیم تا به بیماری‌های رایج والدین‌مان دچار نشویم؟

چه کنیم تا به بیماری‌های رایج والدین‌مان دچار نشویم؟

19 بهمن 1399

این احتمال وجود دارد که همه ما با استعداد ژنتیکی نسبت به بیماری ‌های معینی متولد شویم اما این به معنای ابتلای قطعی به این بیماری ها نیست.
8.73065s, 15q