ضرورت استفاده از «بیمه» در رابطه با مهریه

ضرورت استفاده از «بیمه» در رابطه با مهریه

21 بهمن 1399

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مطلوب ترین راه در بحث مهریه، بعد از فرهنگ سازی و آموزش در جامعه، استفاده از نهادهای جایگزین تضمین کننده حقوق اصحاب عقد به ویژه زوجه و آن هم مراجعه به بیمه است.
7.38408s, 15q