10 دلیل مهم از دست دادن اشتها در کودکان

10 دلیل مهم از دست دادن اشتها در کودکان

18 بهمن 1394

آیا کودکتان نسبت به غذا خوردن بی میل است؟ آیا هر روز چندین وعده ی غذایی را از دست می دهد؟ تمام تلاش هایتان برای غذا دادن به این فسقلی بیهوده است؟ اگر در پاسخ به تمام این سوالات سرتان را به نشانه تایید قاطعانه تکان دادید باید بگویم فرشته کوچکتان دچار بی اشتهایی شده است.
10.8048s, 15q