حذف دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی درمراکز طرف قرارداد

13 ارديبهشت 1397

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد این سازمان نیز مانند مراکز ملکی، در آینده حذف می‌شود.
9.9823s, 15q