الزام قانونی برای برچسب‌گذاری محصولات تراریخته

الزام قانونی برای برچسب‌گذاری محصولات تراریخته

15 آذر 1397

مشاور بیوتکنولوژی رییس سازمان محیط زیست ضمن پاسخگویی به برخی انتقادات درباره واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری مسئولیت «جف» به سازمان محیط زیست را یک فرصت برای دریافت تسهیلات مالی بین المللی دانست و گفت: متاسفانه میزان دریافت اعتبارات مالی از «جف» توسط کشور ما حتی از افغانستان هم پایین تر است.
پاسخ وزارت بهداشت به اما و اگرهای سلامت محصولات تراریخته

پاسخ وزارت بهداشت به اما و اگرهای سلامت محصولات تراریخته

31 شهريور 1395

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به برخی از اما و اگرهای محصولات تراریخته مانند برچسب‌گذاری آنها، انواع وارداتی، ارتباطشان با بروز برخی بیماری‌ها و برنج تراریخته در بازار ایران، پاسخ داد.
12.31998s, 15q