ترشحات واژن

  • ترشحات واژینال طبیعی است یا خیر؟

    ترشحات واژینال طبیعی است یا خیر؟

    اگر ترشح شامل خارش، بوی بد یا تحریک باشد، به این معنی است که ترشحات طبیعی نیستند و چیزی وجود دارد که باید بررسی کنیم. به عنوان مثال، هنگامی که ترشحات رنگ خاکستری مایل به سبز و زرد با سوختگی، بوی بد و تحریک را نشان می دهد، ممکن است به واژینوز باکتریایی (BV) یا STD مبتلا شوید. اساساً، ترشحات واژن در صورت وقوع یک نشانه جدی به ما هشدار می دهد.