صدای ترقه وکم شنوایی دائمی

صدای ترقه وکم شنوایی دائمی

21 اسفند 1396

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عوارض جبران ناپذیر صدای موج انفجار بر گوش اشاره کرد و گفت: انفجارهای با صدای بلند می تواند کم شنوایی دائم در افراد ایجاد کند.
ترقه در صدرعوامل ايجاد آسيب ناشي از مواد محترقه

ترقه در صدرعوامل ايجاد آسيب ناشي از مواد محترقه

22 اسفند 1387

آسيب‌هاي ناشي از آتش بازي و مواد محترقه همواره در سراسر دنيا مشكل ساز بوده است. امروزه چهارشنبه سوري اين آيين‌ كهن پارسي شكلي ديگر به خود گرفته و به ميدان جنگ تبديل شده و هر سال تلفات و مصدوميتهاي زيادي را به دنبال دارد.
همایش یك روزه بررسی خطرات ناشی از بازی با آتش و مواد محترقه

همایش یك روزه بررسی خطرات ناشی از بازی با آتش و مواد محترقه

25 بهمن 1385

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای كاهش خطرات چهارشنبه آخر سال بسیار ضروری است .
20.89944s, 15q