اجراي محدود طرح توزيع شربت ترياك تا قبل از پايان سال

اجراي محدود طرح توزيع شربت ترياك تا قبل از پايان سال

20 دي 1388

وزير بهداشت، علت تامل وزارت بهداشت براي اجراي طرح توزيع شربت ترياك را آماده سازي مراكز اجراي اين طرح عنوان كرد و گفت: طرح درمان معتادان با شربت ترياك تا قبل از پايان سال به صورت محدود در برخي مراكز آغاز مي‌شود.
توزيع شربت ترياك بايد تحت كنترل باشد

توزيع شربت ترياك بايد تحت كنترل باشد

7 دي 1388

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز گفت: استفاده از شربت ترياك در سيستم درماني اعتياد بايد كنترل شده باشد.
توزيع شربت ترياک آغاز مي شود

توزيع شربت ترياک آغاز مي شود

22 آذر 1388

مديرکل درمان، باز پروري و حرفه آموزي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت؛ با موافقت وزارت بهداشت و نهايي شدن پروتکل درماني شربت ترياک، توزيع اين ماده دارويي براي درمان معتادان در مراکز درماني سراسر کشور به احتمال زياد از ماه آينده آغاز مي شود.
10.23712s, 15q