فعلا از تزریق دز دوم واکسن‌ کرونا خبری نیست واکسن نیست!

فعلا از تزریق دز دوم واکسن‌ کرونا خبری نیست واکسن نیست!

20 خرداد 1400

«واکسن نیست، لطفا سؤال نفرمایید»؛ بیشتر سالمندانی که دز اول واکسن را تزریق کرده‌اند و به فراخور نوع واکسن حالا تاریخ تزریق دز دوم برایشان رسیده، با مراجعه به مراکز بهداشت، با جمله ابتدایی این گزارش که در سر در مراکز بهداشت زده شده مواجه شده‌اند.
11.09642s, 15q