آیا افرادی که تودماغی صحبت میکنن درمان میشوند؟

آیا افرادی که تودماغی صحبت میکنن درمان میشوند؟

4 دي 1395

بیش خیشومی شدگی یا هایپرنیزالتی اختلالی است که درجامعه به نام گفتار (تودماغی) شناخته شده است، گفتاری که درآن هوا به جای خارج شدن از دهان از بینی خارج می شود.
8.44752s, 15q