جلوگیری از اجرای حکم دادگاه در زمینه طلاق، جرم است

جلوگیری از اجرای حکم دادگاه در زمینه طلاق، جرم است

12 بهمن 1398

یک وکیل دادگستری ضمن مخالفت با اعمال محدودیت ثبت طلاق گفت: بهتر است به جای محدودیت ثبت طلاق، اصل رسیدگی‌ها را درست کنیم.
14.68467s, 15q