سلامت قابل واگذاری به بازار نیست | پزشکان باید فقط در «یک‌جا» کار کنند

سلامت قابل واگذاری به بازار نیست | پزشکان باید فقط در «یک‌جا» کار کنند

17 فروردين 1400

مسعود پزشکیان به وجود شکاف‌های پرداختی عمیق بین گروه‌های مختلف پزشکان و همچنین پزشکان با سایر اقشار جامعه اشاره می‌کند. او تاکید می‌کند که دریافت حقوق‌های هنگفت فقط درمورد «تعدادی» از پزشکان مطرح است و نه «همه‌ی» آنها.
6.55478s, 15q