چه چيزی دختر آبادان را به حمله واداشت؟

چه چيزی دختر آبادان را به حمله واداشت؟

5 آبان 1399

اگر گوشي هوشمند داشته باشيد و در يكي، دوتا كانال عضو يا در اينستاگرام دستي داشته باشيد حتما فيلمي كه در آن دختري در محاصره چندين نفر نقش بر زمين بود و صورتش خون‌آلود كه بعد به ماجراي دختر آبادان معروف شد را ديده‌ايد و درباره آن خوانده‌ايد.
6.13978s, 15q