قرارگرفتن در معرض حشره‌کش‌ها باعث تشديد بيماري پارکينسون مي‌شود

قرارگرفتن در معرض حشره‌کش‌ها باعث تشديد بيماري پارکينسون مي‌شود

20 خرداد 1386

طبق مطالعات انجام شده، قرار گرفتن در معرض حشره کش‌ها، حتي در مقادير کم مي تواند منجر به تشديد بيماري پارکينسون شود.
5.14156s, 15q