پیگیری فوت ۴ بیمار بستری در اهواز/برخورد قاطع با قصور کنندگان

پیگیری فوت ۴ بیمار بستری در اهواز/برخورد قاطع با قصور کنندگان

27 آذر 1398

معاون کل وزارت بهداشت، از پیگیری علت فوت ۴ بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان اهواز خبر داد.
11.72945s, 15q