نابرابری اجتماعی، ثمره خصوصی‌سازی نظام سلامت

نابرابری اجتماعی، ثمره خصوصی‌سازی نظام سلامت

25 تير 1398

بی‌شک از شاخصه‌های مدیریت در جامعه ایرانی، اجرای بهترین ایده‌ها با بالاترین درجات شکست و ناکامی است. گرچه مصادیق بی‌شماری برای تأیید این ادعا قابل بیان است، اما در حوزه بهداشت و درمان کشور اجرای طرح تحول نظام سلامت را می‌توان برجسته‌ترین مورد دانست.
پاسخ وزارت بهداشت به انتقادات درباره واگذاری بخش‌های دیالیز به خصوصی

پاسخ وزارت بهداشت به انتقادات درباره واگذاری بخش‌های دیالیز به خصوصی

15 دي 1395

نماینده وزیر بهداشت در کمیته واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی به انتقاداتی که در این باره واکنش نشان داد و گفت: این شرکت‌ها در حوزه دیالیز کار کرده‌اند و حتی در حال حاضر هم مراکز دیالیز را اداره می‌کنند.
8.18501s, 15q