چرا نباید از خلال دندان برای تمیز کردن دندان‌ها استفاده کرد؟

چرا نباید از خلال دندان برای تمیز کردن دندان‌ها استفاده کرد؟

10 اسفند 1399

در حالی که استفاده از خلال دندان مفید و راحت است، اما ممکن است منطقی‌ترین یا ایمن‌ترین انتخاب برای بیرون آوردن غذا از دندان شما نباشد.
8.13652s, 15q