عواملی که خطر اقدام به خودکشی را در نوجوانان افزایش می ‏دهند

عواملی که خطر اقدام به خودکشی را در نوجوانان افزایش می ‏دهند

18 آبان 1399

اقدام به خودکشی و آسیب به خود در کودکان و نوجوانان تمام جوامع و کشورها، به ‏ویژه در میان نوجوانان دیده می‏شود. ممکن است این رفتار در موقعیت‏های بحرانی (مانند همه‏ گیری کرونا) وافزایش فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن افزایش یابد.
فقر یا «مومو» دلیل خودکشی سریالی دانش‌آموزان

فقر یا «مومو» دلیل خودکشی سریالی دانش‌آموزان

3 آبان 1399

خودکشي در ميان نوجوانان و دانش آموزان به يک اپيدمي تبديل شده و در کمتر از يک‌ماه گذشته خبر خودکشي هفت دانش‌آموز و نوجوان رسانه‌اي شده است.
19.37682s, 15q