نشانه‌های مهم خون‌ریزی داخلی بدن چیست؟

نشانه‌های مهم خون‌ریزی داخلی بدن چیست؟

8 مرداد 1400

فوق تخصص گوارش گفت: وجود خون در استفراغ و مدفوع، ضعف عمومی، بی حالی و سرگیجه نشانه‌هایی از خونریزی داخلی هستند که گاهی فقط با آزمایش نمایان می‌شوند.
12.54144s, 16q