داروی امام کاظم(ع) برای کرونا قابل بررسی است

داروی امام کاظم(ع) برای کرونا قابل بررسی است

9 آذر 1399

:سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۸۵ ادعای طب سنتی برای کرونا بررسی شده و ۱۹ ادعا به مرحله نهایی رسیده، هر ادعایی از جمله داروی امام کاظم(ع) نیز قابل بررسی است البته درباره صحت روایت باید حوزه علمیه نظر دهد.
6.89364s, 15q