اساتید دانشگاه علوم پزشكی تهران در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

26 فروردين 1391

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی اعلام كرد 6 نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در فهرست دانشمندان یك درصد برتر جهان قرار گرفتند
5.58843s, 15q