تعداد مراکز خدمات سلامت ۱۶ ساعته در تهران به ۱۰۰ مرکز رسید

تعداد مراکز خدمات سلامت ۱۶ ساعته در تهران به ۱۰۰ مرکز رسید

20 آذر 1399

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تعداد مراکز خدمات سلامت ۱۶ ساعته در شهر تهران با همکاری سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و ایران به بیش از ۱۰۰ مرکز رسیده است.
بیمارستان ها با بیمه ها مشکل دارند

بیمارستان ها با بیمه ها مشکل دارند

20 مرداد 1398

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به چالش های حوزه سلامت، گفت: دیده بانی سلامت بر عهده خبرنگاران و رسانه ها است.
هزینه راه‌اندازی هر تخت بیمارستانی چقدر است؟

هزینه راه‌اندازی هر تخت بیمارستانی چقدر است؟

26 دي 1396

بنابر اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران، این دانشگاه کار ساخت و ساز و جایگزینی بیمارستان‌های فرسوده تحت پوشش خود را آغاز کرده، اما برای ادامه کار، به منابع مالی و زمین مناسب برای ادامه کار خود نیاز دارد.
6.82878s, 15q