درخواست تعقیب قضایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از دادستان تهران

درخواست تعقیب قضایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از دادستان تهران

11 شهريور 1400

مدیرعامل "انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز" ( اتازیس ) با ارسال نامه ای خطاب به دادستان تهران خواهان تعقیب قضایی رئیس "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" شد.
11.5101s, 15q