درمان پارکینسون با برنامه‌ریزی مجدد سلول‌های مغز

درمان پارکینسون با برنامه‌ریزی مجدد سلول‌های مغز

24 فروردين 1396

محققان به روشی دست یافته‌اند که می‌تواند به درمان پارکینسون بینجامد.
13.55834s, 15q