هزینه‌های درمان کرونا تحت پوشش بیمه قرار گرفت

هزینه‌های درمان کرونا تحت پوشش بیمه قرار گرفت

14 آبان 1399

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت: تمامی هزینه‌های مربوط به درمان بیماران کرونا تحت پوشش بیمه قرار گرفت و سقف ریالی ارایه خدمات به این بیماران برداشته شد
6.76232s, 15q