واکسن‌های کرونا دوره‌ قاعدگی زنان را تحت تاثیر موقت قرار می‌دهند

واکسن‌های کرونا دوره‌ قاعدگی زنان را تحت تاثیر موقت قرار می‌دهند

3 تير 1400

متخصصان زنان و زایمان می‌گویند، ممکن است ارتباطی میان ایجاد دوره‌های موقتی غیرطبیعی قاعدگی و تزریق واکسن کرونا وجود داشته باشد.
10.06648s, 15q