دوش گرفتن در بامداد براي پيشگيري از حملات قلبي و مغزي مفيد است

دوش گرفتن در بامداد براي پيشگيري از حملات قلبي و مغزي مفيد است

25 آذر 1387

دانشمندان معتقدند حمله قلبي در بامداد بيشتر مشاهده شده است و دليل آن کاهش گردش خون است.
6.88498s, 15q