دوقلوهای سارق دستگیر شدند

دوقلوهای سارق دستگیر شدند

18 ارديبهشت 1398

سرپرست سرکلانتری چهارم تهران بزرگ از دستگیری دو سارق لوازم خودرو با ۱۰۰ فقره سرقت خبر داد که دوقلو بودند و در هنگام دستگیری خود را جای قل دیگر معرفی می کردند.
12.46827s, 15q