شبکیه مصنوعی توانایی دیدن را به نابینایان باز می گرداند

شبکیه مصنوعی توانایی دیدن را به نابینایان باز می گرداند

28 بهمن 1385

اتصال یک وسیله الکتریکی کوچک به شبکیه چشم امید به بازگرداندن بینایی جزئی در بیماران مبتلا به نابینایی حاصل از انحطاط لکه ای مرتبط با پیری را زنده کرده است.
نابینایان به دیدن امیدوار شدند

نابینایان به دیدن امیدوار شدند

23 دي 1385

سلامت نیوز - فیزیکدانان کالج بوستون آمریکا موفق به انتشار پرتوی نور قابل رویت از درون کابلی به قطر صدها برابر کمتر از قطر موی انسان شدند که می تواند درآینده به بینا کردن نابینایان منجر شود.
8.71316s, 15q